Siregar, Nurul, Muhammad Kosim, and Rehani Rehani. “ANALISIS MATERI SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM (SKI) PADA TEMA KETABAHAN NABI MUHAMMAD SAW DAN SAHABAT DI MADRASAH IBTIDAIYAH (MI)”. Dirasah : Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Dasar Islam 7, no. 1 Februari (February 6, 2024): 30-40. Accessed April 21, 2024. https://stai-binamadani.e-journal.id/jurdir/article/view/590.