Siregar, N., M. Kosim, and R. Rehani. “ANALISIS MATERI SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM (SKI) PADA TEMA KETABAHAN NABI MUHAMMAD SAW DAN SAHABAT DI MADRASAH IBTIDAIYAH (MI)”. Dirasah : Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Dasar Islam, Vol. 7, no. 1 Februari, Feb. 2024, pp. 30-40, doi:10.51476/dirasah.v7i1.590.