Siregar, N., Kosim, M. and Rehani, R. (2024) “ANALISIS MATERI SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM (SKI) PADA TEMA KETABAHAN NABI MUHAMMAD SAW DAN SAHABAT DI MADRASAH IBTIDAIYAH (MI)”, Dirasah : Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Dasar Islam, 7(1 Februari), pp. 30-40. doi: 10.51476/dirasah.v7i1.590.