Siregar, Nurul, Muhammad Kosim, and Rehani Rehani. 2024. “ANALISIS MATERI SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM (SKI) PADA TEMA KETABAHAN NABI MUHAMMAD SAW DAN SAHABAT DI MADRASAH IBTIDAIYAH (MI)”. Dirasah : Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Dasar Islam 7 (1 Februari), 30-40. https://doi.org/10.51476/dirasah.v7i1.590.