Siregar, N., Kosim, M., & Rehani, R. (2024). ANALISIS MATERI SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM (SKI) PADA TEMA KETABAHAN NABI MUHAMMAD SAW DAN SAHABAT DI MADRASAH IBTIDAIYAH (MI). Dirasah : Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Dasar Islam, 7(1 Februari), 30-40. https://doi.org/10.51476/dirasah.v7i1.590