[1]
Siregar, N., Kosim, M. and Rehani, R. 2024. ANALISIS MATERI SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM (SKI) PADA TEMA KETABAHAN NABI MUHAMMAD SAW DAN SAHABAT DI MADRASAH IBTIDAIYAH (MI). Dirasah : Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Dasar Islam. 7, 1 Februari (Feb. 2024), 30-40. DOI:https://doi.org/10.51476/dirasah.v7i1.590.