Wahib, Muhammad. “PENGGUNAAN AKAD QARDH PADA ARISAN ONLINE MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH”. Syar’ie : Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam 7, no. 1 Februari (February 11, 2024): 85-95. Accessed April 12, 2024. https://stai-binamadani.e-journal.id/Syarie/article/view/645.