Safitri, Safitri, and Imam Mahfud. “JUAL BELI MATA UANG RUSAK DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM”. Syar’ie : Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam 7, no. 1 Februari (February 11, 2024): 29-46. Accessed April 12, 2024. https://stai-binamadani.e-journal.id/Syarie/article/view/643.