Wahib, M. “PENGGUNAAN AKAD QARDH PADA ARISAN ONLINE MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH”. Syar’ie : Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam, Vol. 7, no. 1 Februari, Feb. 2024, pp. 85-95, doi:10.51476/syarie.v7i1 Februari.645.