Wahib, Muhammad. 2024. “PENGGUNAAN AKAD QARDH PADA ARISAN ONLINE MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH”. Syar’ie : Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam 7 (1 Februari), 85-95. https://doi.org/10.51476/syarie.v7i1 Februari.645.