Safitri, Safitri, and Imam Mahfud. 2024. “JUAL BELI MATA UANG RUSAK DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM”. Syar’ie : Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam 7 (1 Februari), 29-46. https://doi.org/10.51476/syarie.v7i1 Februari.643.